ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (Rental Vehicle Excess)

เพื่อคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายต่อรถที่เช่าในระหว่างเวลาที่เช่ารถ พออธิบายให้เข้าใจได้ว่า เวลาที่เราไปเที่ยวเมืองนอก แล้วไปเช่ารถขับท่องเที่ยว ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น เช่ารถขับในญี่ปุ่น เช่ารถขับในยุโรป ซึ่งหากไปกันหลายๆคน หารเฉลี่ยค่ารถแล้ว ราคาไม่แพงแถมเพิ่มความสนุกให้กับการท่องเที่ยว อยากกินไหน อยากจอดไหน ก็ตามใจเรา

ซึ่งการเช่ารถก็ต้องอยู่มนความรับผิดชอบของเราในการขับขี่ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันชั้นหนึ่งก็จะเป็นคนจ่ายความเสียหายต่างๆให้เรา ตามแต่เงื่อนไขของประกัน และกฏหมายในแต่ละประเทศกำหนด

ที่นี้ความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทงคุ้มครองนั้น ไม่ได้คุ้มครองความเสียหายของตัวรถที่เกิดอุบัติเหตุ แต่จะคุ้มครองความเสียหายส่วนแรก (Rental Vehicle Excess) ที่เราต้องรับผิดชอบหากมีเงื่อนไขในประกันชั้นหนึ่ง เช่น หากเราขับรถในต่างประเทศเกิดขับไปชนสุนัข ทำให้ตัวรถเกิดความเสียหาย สมติค่าซ่อมรถ 50,000 บาท ค่าเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท กรมธรรม์เดินทางต่างประเทศที่เราทำไว้ จะชดใช้แทนเราสำหรับค่าเสียหายส่วนแรกให้ครับ

บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงินตามที่ตารางกรมธรรม์กำหนดไว้ ซึ่งผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฏข้อบังคับ ของกฏหมาย ของประเทศนั้นๆ และต้องไม่ปฏิบัตการใดๆ ที่ทำให้ผิดสัญญาเช่ารถ

สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหม เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนั้น เอกสารสำคัญที่ต้องมีคือ หนังสือสัญญาเช่ารถ หนังสือจากบริษัทรถเช่าที่ระบุถึงความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัยของผู้ให้เช่ารถครับ