คปภ ประกาศขึ้นทะเบียน นายหน้าประกันวินาศภัย โดยผู้ตรวจสอบอิสระ CISA CISM CISSP ISO27001

คปภ ออกประกาศฉบับนี้มา นัยว่า อยากให้ผู้ประกอบการที่มีการเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์  การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ให้บรรดาองค์กร หรือ นายหน้าเหล่านี้ ขึ้นทะเบียนต่อ คปภ ก็คือว่า หน่วยงานหรือองค์กรตามประกาศของ คปภ ก็จะต้องเตรียมเอกสาร รายละเอียด แผนผัง (Flow chart) และเอกสารอื่นๆ ประกอบ เพื่อให้ผู้ที่มี ประกาศนียบัตร CISA,CISM,CISSP หรือ ISO 27001 เข้ามาตรวจสอบ และ รับรอง เว็บไซต์หรือระบบทาง อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โดยท่านต้องแสดงข้อมูลแก่สำนักงาน คปภ จนเป็นที่น่าพอใจได้ว่า ระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการรับรองตามประกาศนียบัตร ดังกล่าว มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศในระดับเคร่งครัด สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผมพยายามหาข้อมูลมาเยอะมาก เพื่อที่จะทำการขึ้นทะเบียนเว็บไซต์แห่งนี้ แต่ก็หาข้อมูลยากอยู่ พอเริ่มได้ข้อมูลมาบ้างก็จะขอแชร์ บทความมาให้ เผื่อท่านที่กำลังหาข้อมูลก็จะได้ ทราบขั้นตอนต่างๆ จะได้ไม่เสียเวลาหาเหมือนผม ผมจะอัพเดทเรื่อยๆ เมื่อผมได้ข้อมูลใหม่ๆมานะครับ
ท่านสามารถดาวโหลดเอกสาร คปภ แบบ อว1,อว2, อว3, อว4 และประกาศได้ โดย คลิกที่นี่ครับ  ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และ การรับรองระบบสารสนเทศ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
1. ท่านต้องเตรียมหาที่ปรึกษาก่อน เพื่อที่จะจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆให้พร้อม ก่อนที่ ผู้มีประกาศนียบัตรจะเข้ามาตรวจสอบ
2. จัดหา ว่าจ้าง ผู้มีประกาศนียบัตร มารับรอง อาจจะเป็นในรูปแบบบริษัท หรือ ผู้ตรวจสอบอิสระ

คร่าวๆ ผมมี 2 ข้อก่อนครับ เดี๋ยวได้อะไรมาใหม่ๆ จะรีบเข้ามาอัพเดทครับ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อแอดมินเว็บได้เลยครับ

สำหรับ สนง ประกันวินาศภัย นส.กนกวรรณ ซือตระกูล ได้รับการอนุมัติ การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย เรียบร้อยแล้ว

ท่านที่มีข้อสงสัย หรือ ต้องการให้เราตรวจสอบ หรือ รับรองระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ประกอบการธูรกิจประกันภัย ติดต่อเราได้ที่
โทร 089-7990051
Line ID: chainuan

ขอบคุณครับ 
แอดมิน