nakoon
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ และ มัคคุเทศก์
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ และ มัคคุเทศก์ เป็นประกันเดินทาง สำหรับนำไปประกอบ การยื่นคำขอจัดตั้งธุรกิจท่องเที่ยว หรือ บริษัททัวร์
และใช้สำหรับการประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาต ททท กับ กรมท่องเที่ยว ท่านสามารถซื้อขั้นต่ำได้ สำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน 200 ท่าน โดยกรมธรรม์นี้ มีอายุ 1 ปี ใช้ได้สำหรับ Inbound, Outbound and Domestic โดยให้ความคุ้มครอง ทุนจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เมื่อวันที่ 19 ก.ย 2023 19:33:04   IP: 101.108.130.188

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
แบบประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ใช้ยืนต่อ กรมท่องเที่ยว สำหรับยื่น ททท ทั้งยื่นขอใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ททท และ ยื่นต่อใบอนุญาติ ททท คุ้มครองทุน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ส่งรายชื่อง่ายๆผ่านระบบ ตลอด 24 ชม ต่อต่อ line: chainuan Tel. 089-7990051

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2020 17:24:04   IP: 125.25.108.224

ความคิดเห็นที่ : 2Chainuan
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว Domestic,Inbound and Outbound ที่ต้องยื่นขอ หรือ ต่อใบอนุญาตนำเที่ยวกับ กรมการท่องเที่ยว ตอนนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ย้ายสำนักงานไปที่ใหม่แล้ว สามารถเดินทางไปติดต่อ กรมการท่องเที่ยวได้ที่ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
กรมการท่องเที่ยว
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-3333
การขอ และ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับบริษัททัวร์ และ มัคคุเทศก์ แนบไปพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ติดต่อออกกรมธรรม์ได้ที่ Tel. 089-7990051 ครับ
เมื่อวันที่ 02 พ.ค 2020 15:39:11   IP: 101.108.130.27

ความคิดเห็นที่ : 3Chainuan
การยื่นคำขอคืนหลักประกันผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19
ที่มา www.dot.go.th
ขั้นตอนการขอรับเงินหลักประกันคืน ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เมื่อวันที่ 02 พ.ค 2020 15:46:31   IP: 101.108.130.27

ความคิดเห็นที่ : 4Chainuan
อัตราหลักประกัน การประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 02 พ.ค 2020 15:47:54   IP: 101.108.130.27

ความคิดเห็นที่ : 5Chainuan
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขากรุงเทพมหานคร
ธุรกิจนำเที่ยวที่สำนักงานใหญ่มีที่ตั้งใน กรุงเทพมหานคร กายจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 02 พ.ค 2020 15:55:37   IP: 101.108.130.27

ความคิดเห็นที่ : 6Chainuan
ที่มาของข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th/news/inform/detail/3943
เมื่อวันที่ 02 พ.ค 2020 16:02:36   IP: 101.108.130.27

ความคิดเห็นที่ : 7Chainuan
ขั้นตอน การยื่นขอเงินคืนจาก กรมการท่องเที่ยว หรือ การยื่นคำขอคืนหลักประกันผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว อันเนื่องมาจาก การระบาดของ โควิด-19 ด้านบนนั้น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หรือ บริษัททัวร์? ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก การระบาดของโควิด-19 เป็นมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล
เข้าใจกันง่ายๆก็คือ เวลาที่เราจดทะเบียนประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เราต้องมีเงินสด นำไปฝากไว้่ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นประกัน หรือ หลักประกันอื่นๆตามที่ กรมการท่องเที่ยวกำหนด ในตอนนี้ผู้ประกอบการเดือดร้อนจากการระบาด รัฐเลยผ่อนข้อกำหนด ให้ทางบริษัททัวร์?นำหลักประกันที่วางไว้ ให้นำคืนกลับมาได้บางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จนกว่าการระบาดนี้ คลี่คลายจนหมด รัฐก็จะเรียกให้ผู้ประกอบการนำหลักประกันมาคืนให้ครบตามเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ระยะเวลา ตามที่กรมการท่องเที่ยวเห็นสมควร
เมื่อวันที่ 04 พ.ค 2020 07:54:29   IP: 101.108.143.61

ความคิดเห็นที่ : 8Chainuan
สวัสดีครับ
แผนประกันทัวร์และมัคคุเทศก์ ใช้สำหรับยื่น หรือ ต่อใบอนุญาต ททท
ขั้นต่ำ 100 ท่าน ราคา 2,500 บาท อายุกรมธรรม์ 1 ปี
ใช้เวลาในการออกรมธรรม์ 2 วันทำการ ขอข้อมูลดังนี้ 23FEB2022
1. หน้าหนังสือรับรอง
2. วันที่ต้องการเริ่มในกรมธรรม์
3. ชื่อผู้ติดต่อ
4. อีเมล
5. เบอร์โทรศัพท์
6. จำนวนคนที่ต้องการ ขั้นต่ำ 100 ท่าน
7. กรมธรรม์นี้ไม่จำกัดอายุ หากมีผู้เดินทางอายุเกิน 80 ปี จะคิดเบี้ยเพิ่มท่านละ 300 บาท
หมายเหตุ: กรมธรรม์นี้เริ่มแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ขอให้ท่านพิจารณาก่อนโอนเบี้ยประกัน
ขอบคุณครับ
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2022 19:33:35   IP: 101.108.67.208

ความคิดเห็นที่ : 9nakoon
แผนนี้ใช้ได้กับกรุ๊ปที่จัดโดยบริษัททัวร์ทั้ง Inbound, domestic, outbound ครับ
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2022 15:57:12   IP: 118.173.239.195

ความคิดเห็นที่ : 10Chainuan
แผนประกันนี้ เงื่อนไขคือให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว ที่ร่วมเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ที่บริษัททัวร์จัดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ประกันนี้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยวกันเอง
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2022 19:17:03   IP: 118.174.68.246

ความคิดเห็นที่ : 11Chainuan
ในหัวข้อ สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตอนนี้สามารถออกกรมธรรม์ขั้นต่ำได้ 100 ท่าน ต่อปี เบี้ยท่านละ 25 บาท เป็นประกันธุรกิจนำเที่ยวโดยเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการนำเที่ยว ใช้สำหรับยื่นขอใบอนุญาตนำเที่ยว หรือ ต่อใบอนุญาตนำเที่ยว ททท หรือเรียกง่ายๆว่า ประกันยื่น ททท มีทุน 1 ล้าน ค่ารักษา 5 แสนบาท ผู้ประกอบการนำเที่ยวสนใจออกกรมธรรม์?สามารถ
ติดต่อออกกรมธรรม์กับทีมเราได้ที่
Tel. 089-7990051 คุณคูณ Line ID: chainuan
ขอบคุณครับ
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2022 19:18:54   IP: 118.174.68.246

ความคิดเห็นที่ : 12Chainuan
ข้อมูลต้องรู้เกี่ยวกับเอกสารใช้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
✔️เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
✔️กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
✔️รูปถ่าย
ขออนุญาตนำที่มาครับ https://www.facebook.com/Deptourism

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2022 13:55:27   IP: 182.52.202.131

ความคิดเห็นที่ : 13Chainuan
หลังจากออกรมธรรม์แล้ว ท่านจะได้รับ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เพื่อส่งรายชื่อของผู้เอาประกัน ผ่านการอัพโหลดรายชื่อตามแบบฟอร์มเอกเซล ท่านจะได้รับการอนุมัติความคุ้มครองรายชื่อลูกค้าทันทีโดยระบบตอบกลับทางอีเมล์ ระบบจะแจ้งยอดของจำนวนผู้เอาประกัน พร้อมตัดสต๊อก แจ้งให้ท่านทราบว่า จำนวนของผู้เอาประกันแผนทัวร์และมัคคเทศก์ของท่าน เหลืออีกจำนวนเท่าไหร่
เมื่อวันที่ 07 มิ.ย 2023 20:29:04   IP: 118.173.109.205

ความคิดเห็นที่ : 14Chainuan
แผนประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ และมัคคุเทศก์ ให้ความคุ้มครอง ไม่จำกัดอายุของผู้เอาประกันหรือ นักท่องเที่ยว โดยต้องเป็นการนำเที่ยวภายใต้รายการทัวร์ของผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 07 มิ.ย 2023 20:32:07   IP: 118.173.109.205

ความคิดเห็นที่ : 15Chainuan
วิธีการส่งรายชื่อนักท่องเที่ยว ประกันนำเที่ยว สำหรับทัวร์และมัคคุเทศก์ ระบบของเราสามารถรองรับการส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชม ระบบจะตอบรับ ส่งไฟล์กลับไปทาง อีเมล ท่านสามารถนำไฟล์นั้นไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ให้หัวหน้าทัวร์ถือไปได้เลยครับ
เมื่อวันที่ 19 ก.ย 2023 19:33:04   IP: 125.24.174.225ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก