Chainuan
ห้องอาหารเรือนต้น โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ ขนมผักกาด
แวะเวียนมาทานกลางวัน
เริ่มด้วยขนมผักกาด ซาลาเปาลาวา และเสี่ยวหลงเปา

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2022 12:50:58   IP: 45.127.61.91

ความคิดเห็นที่ : 1Chainuan
ปลากระพง นึ่งมะนาว อยากได้แซบอีกนิด

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2022 12:50:58   IP: 45.127.61.91ตอบกระทู้
กรุณาทำการ Login ก่อนตอบกระทู้ คลิก