ค่ารักษาต่อเนื่องในเมืองไทย

ไม่มีใครอยากเจ็บป่วยในระหว่างที่เรากำลังสนุก เพลินเพลินกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
แต่บางครั้งมันก็เกิดเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย (ไม่เป็นโรคประจำตัวและโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน)

ข้อแรก จะเป็นเงื่อนไขที่ให้ความคุ้มครองแบบว่า จะต้องมีการรักษาครั้งแรกในต่างประเทศมาก่อน หากท่านเจ็บป่วยต่างประเทศ แล้วไม่ทำการรักษาหาหมอในต่างประเทศ ท่านจะมาหาหมอเบิกความคุ้มครองข้อนี้หลังกลับมาถึงประเทศไทยแล้วไม่ได้ เนื่องจากเงื่อนไขกรมธรรม์คือ การรักษาต่อเนื่องในเมืองไทย ที่เจอหลายๆเคสก็คือ ในวันที่จะขึ้นเครื่องเดินทางกลับประเทศไทย แล้วเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย ที่พอทนได้ เอาน่าทนเอาหน่อย แล้วค่อยมารักษาตอนถึงประเทศไทย ถ้าไปหาหมอตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทัน ถ้าเป็นแบบนี้ไม่เข้าข่ายความคุ้มครองนะครับ หากเกิดเหตุป่วยในต่างประเทศ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที จะมากน้อยก็แล้วแต่ ขอให้มีหลักฐานว่าท่านได้เข้ารับการรักษาพยาบาลมาแล้วครั้งแรกที่ต่างประเทศ พอมาถึงเมืองไทยยังไม่หายก็เลยมารักษาต่อ แบบนี้ถึงจะเคลมค่ารักษาพยาบาล หัวข้อรักษาต่อเนื่องได้ตาม ทุนประกันที่ซื้อไป
แต่ ถ้าหากว่ามันจำเป็นจริงๆหาหมอที่เมืองนอกไม่ทันจริงๆ มาถึงไทยเจ็บมาก พอเครื่องลงไทยให้รีบหาหมอทันที และแจ้งหมอว่าเหตุเกิดตอนไหน ที่ไหน ประเทศอะไร เวลาเท่าไหร่ ให้หมอเขียนบันทึกลงไปในใบรับรองแพทย์ แล้วส่งเคลมพิจารณา ได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นกับฝ่ายพิจารณาสินไหมครับ เพราะข้อนี้บางทีแผนประกันไม่ระบุ ไม่อยู่ในเงือนไขกรมธรรม์

ข้อสอง แบบประกันของบางบริษัทไม่ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่า ต้องได้รับการรักษาครั้งแรกจากต่างประเทศมาก่อนเท่านั้น อาจจะมีข้อการรักษาครั้งแรกในไทยมีระยะเวลากำหนดไว้ หากท่านมีอาการไม่สบาย หรือ เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจากต่างประเทศก่อนขึ้นเครื่อง แล้วกะว่าทนเจ็บไหวเพราะอยากกลับบ้านมารักษาในเมืองไทย  ท่านต้องเข้ารับการรักษาในไทยทันทีที่ท่านกลับถึงเมืองไทยนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ นำส่งเคลมค่ารักษากับทางบริษัทประกัน ทางแผนกเคลมจะพิจารณาจากเอกสาร หากเอกสารครบ เข้าเงื่อนไขก็จะทำจ่ายครับ ข้อนี้ทุนความคุ้มครองก็จะไม่มากเท่าไหร่ รวมถึงมีระยะเวลาของการรักษาในไทยด้วย

ผมแนะนำว่า หากท่านเจ็บป่วยในต่างประเทศแล้วคิดว่า หากท่านฝืนเดินทางกลับไทย โดยมีความเจ็บป่วยเป็นเดิมพัน อย่าทำเลยครับ ให้เข้ารับการรักษาเสียก่อน หรือ พบแพทย์รับยามาบรรเทาอาการเจ็บก็ยังดี โดยส่วนใหญ่หากลูกค้าป่วยต้องเข้ารับการรัษาในต่างประเทศ ทางบริษัทประกันเค้าจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยครับ โดยเฉพาะแผนประกันสูงๆจะมีการชดเชยให้หลายอย่าง

ปล แนะนำว่าอย่างน้อยเราควรมีประกันอุบัติเหตุรายปี เบี้ยไม่แพงครับ และ คุ้มครองทั่วโลก สำรองจ่ายไปก่อนและนำเอกสารมาเคลมในไทย