ประกันคุ้มครองโควิด แสนเหรียญ และ USD50,000 สำหรับชาวต่างชาติเข้าไทย

สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนั้น การทำประกันเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า และ ขอใบรับรองเข้าประเทศผ่าน Thailand Pass นับว่าเป็นเอกสารสำคัญอีกชิ้น ที่จะต้องมี ทางสำนักงานเรา มีแผนประกันให้ท่านได้เลือกดังนี้
1. โบรชัวร์ แผน และ ราคา ประกันต่างชาติเข้าไทย ของ ทูน ประกันภัย  คลิกที่นี่  USD100,000 and USD50,000 and USD20,000.-

2. ทำประกันต่างชาติเข้าไทย ออนไลน์ตัดบัตรเครดิต คลิกที่นี่ ทำได้ทั้งแผน USD20,000 USD50,000 and USD100,000

3. ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 นี้ ชาวต่างชาติที่จะเข้าไทย จะต้องทำประกันสุขภาพ มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด
ไม่น้อยกว่า 20,000USD, (20,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)
ท่านสามารถ ทำประกันต่างชาติเข้าไทย USD20,000, USD50,000 and USD100,000 ออนไลน์ตัดบัตรเครดิต คลิกที่นี่
ท่านสามารถดาวโหลดโบรชัวร์แผนประกัน USD20,000 USD50,000 and USD100,000 ได้ คลิกที่นี่

4.แผนประกันรายปี คุ้มครองโควิดอย่างเดียว USD50,000 ราคา 7,500 บาทต่อปี
คุ้มครองโควิดอย่างเดียว USD100,000 ราคา 15,000 บาทต่อปี
โบรชัวร์แผนประกันโควิดอย่างเดียว รายปี ตามด้านล่างนี้
แผนนี้ไม่สามารถทำออนไลน์ได้ ติดต่อทำแผนรายปีกับเราได้ที่ โทร 0897990051, 0896719319
หรือ Line OA: @kanokwanprakanpai Email: kanokwanprakanpai@gmail.com