การเรียกร้องสินไหม การเคลม MSIG

การเรียกร้องสินไหม หรือ การเคลม ประกันเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ประกันนักเรียนเรียนต่อต่างประเทศ ของ MSIG

ในกรณีที่ท่านต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยการเข้าพัก แอดมิด เข้ารับการรักษา

ให้ท่าน ติดต่อหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินของ MSIG ซึ่งเบอร์ฉุกเฉินจะอยู่ด้านท้ายกรมธรรม์ ทางแผนกช่วยเหลือ

จะดำเนินการตามขั้นตอนของการช่วยเหลือ ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือ ติดต่อผ่านเราได้ที่

Line official ID: @kanokwanprakanpai

 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้นอนพักเข้ารับการรักษาแบบคนไข้ใน เป็นการหาหมอรับยากลับบ้านในต่างประเทศ

ให้ท่านขอใบเสร็จ กับใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล แล้วนำกลับมาทำขั้นตอนดังนี้

 

1. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์

2. กรอกแบบฟอร์ม การเคลม พร้อมเอกสารที่จำเป็น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเคลม

ได้โดยคลิกที่นี่

3. นำเอกสารส่งไปรษณีย์ไปที่

แผนกสินไหม ชั้น 8

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

tel.02-8258888 ต่อ 8883 , 8884

email: Travel_PA_HealthClaims@th.msig-asia.com

 

สอบถามขั้นตอนการเรียกร้องสินไหม MSIG ได้ที่ โทร.0897990051

 

 

การเรียกร้องการเดินทาง Infographic